Big news: In 2022, the Mainport Innovation Fund team and its partners joined forces with SHIFT Invest. Click here for the press release.
We now invest in Sustainable Aviation, Mobility & Logistics from our fund SHIFT Invest III. Please apply here.

Sep 16 2015

PERSBERICHT - KLM, Schiphol, TU Delft, Havenbedrijf Amsterdam en NS lanceren nieuw innovatiefonds


Op 1 oktober 2015 gaat Mainport Innovation Fund II (MIF II) van start. Het fonds is opgericht door KLM, Schiphol, TU Delft, Havenbedrijf Amsterdam en NS. MIF II onderscheidt zich door haar focus op innovatie in transport, logistiek en luchtvaart en door haar nauwe samenwerking met sterke partners uit deze industrie. Door de actieve betrokkenheid van deze partners kan het fonds startups een platform bieden om versneld te groeien. Het fonds richt zich op innovatieve Nederlandse startups met internationale ambitie die kennis, netwerk en kapitaal zoeken voor marktintroductie en commerciële expansie.

De mainportfunctie van Nederland behoort tot de internationale top en is een belangrijke pijler onder de economie. Innovatie is een cruciale voorwaarde om voorop te blijven lopen. De partners in het fonds zijn zich daar zeer van bewust. Daarom stellen zij - naast kapitaal - een toegewijd team, specialistische kennis en netwerk beschikbaar en treden waar mogelijk op als launching customer.
Thijs Gitmans, fondsmanager MIF II: "Wij kunnen ondernemers een uniek platform bieden, samen met onze partners. In het eerste Mainport Innovation Fund heeft deze werkwijze zich bewezen en is gebleken dat het tot significante versnelling bij ondernemingen kan leiden."
 
MIF II streeft ernaar in de komende zes jaar in tien tot vijftien ondernemingen te investeren. Zij heeft daarvoor ruim € 18 miljoen tot haar beschikking. Dit bedrag is mede afkomstig uit de SEED Capital-regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Het fonds zoekt jonge ondernemingen met een gezond en internationaal schaalbaar business model, geleid door een sterk en gedreven team. De focus van het fonds is gericht op innovatie in transport, logistiek en luchtvaart. Dit kan zowel om zakelijke als om consumententoepassingen gaan. Binnen de focus vallen thema's als duurzame infrastructuur en materialen, connectiviteit, bereikbaarheid en mobiliteit, intermodaal vervoer, energie, digitalisering, 'internet of things', security & safety, seamless travel en big data.
 
De oprichters van het fonds willen innovatie in het hart van de Nederlandse economie aanjagen. Hiervoor is samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen, financiers en overheid cruciaal. Deze samenwerking staat centraal in de visie en werkwijze van MIF I en II.
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via thijs.gitmans@nbi-investors.nl.
 
Over Mainport Innovation Fund:
MIF II is de opvolger van MIF I en heeft met de toetreding van Havenbedrijf Amsterdam en NS haar focus verbreed. Beide fondsen worden beheerd door het team van NBI Investors. MIF I heeft geïnvesteerd in Robin Radar, Casper, Multi Pilot Simulations, FastTrack Company, Ampyx Power, Eye on Air, MI Airline, Snocom en Undagrid. Zie ook Mainport Innovation Fund en NBI Investors

Share this article:

Contact us

Follow us on Linked-In

info@mainportinnovationfund.nl

Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen